Bireysel Tamamlayıcı Terapiler

Home / Bireysel Tamamlayıcı Terapiler
 • EFT

  Bireysel seanslar ile bire bir çalışarak yapılan, derin dönüşüm ve iyileşme sağlanan çalışmalardır. EFT, TAT, BSFF ve imgeleme teknikleri kullanarak streslerinizden, geçmişteki duygusal travmalarınızdan, yanlış inançlarınızdan, bağımlılıklarınızdan; panik atak, fobi, depresyon, takıntı, kaygı bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıklarınızdan tamamen kurtulmanız içindir.

  Ayrıca güçlü yönlerinizin ortaya çıkarılmasını ve hedeflerinize ulaşmak yolunda bu teknikleri etkin ve sürekli kullanmanızı hedefleyen çalışmalar yaparsınız. Bu çalışmalarda sizi başarıdan, mutluluktan ya da sağlıklı bir yaşam sürdürmekten alıkoyan taraflarınız iyileştirilir. İster çocukluğunuzdan kalmış bir inanç olsun, isterse bir duygusal travma, bunların ortadan kaldırılması mümkündür. Buna ek olarak olumlu, yeni düşünce ve davranışlar tanımlanarak bilinçaltınızın bunları kolayca kabul etmesi sağlanır.

  Tüm bireysel seanslarda Enerji Psikolojisi teknikleri kullanılarak düşünce ve davranış değişimi kolaylaştırılır, hızlandırılır ve değişimi kalıcı kılmak için bu teknikler danışana öğretilir. Bireysel çalışmalar benzersizdir, başarı oranı çok yüksektir (%80-90).

  Seansların sayısı danışanın gereksinimlerine göre değişir, çoğunlukla 6-12 seans çalışılması önerilir. Her seans yaklaşık 1 saat sürer.

  EFT KULLANIM ALANLARI

  • Tüm kötü anılar ve olumsuz etkilerinin giderilmesi
  • Duygusal travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu  (PTSD)
  • Allerji
  • Panik atak
  • Kaygı bozukluğu
  • Depresyon, yas tutma
  • Özgüven geliştirme ve iletişim sorunları
  • İlişki sorunları, (İlişki kuramama, sürdürememe, aşk acısı, aldatılma, boşanma süreçleri)
  • Fobiler
  • Okul ve sınav sorunları
  • Profesyonel liderlere destek
  • Topluluk önünde konuşma
  • Sanat, sahne ve sporda başarısızlık, stres vb sorunlar
  • İşyerinde, okulda ve yaşamda motivasyon ve performans sorunları
  • Mobbing mağdurları için destek
  • Bağımlılıklar (İnsan, alışveriş, sigara vb.)
  • Derin zihinsel dönüşüm : Olumsuz inançların olumluya dönüştürülmesi
 • NLP

  “Neuro Linguistic Programming” bir diğer ifade ile Zihinsel ve Dilsel Programlama olarak tanımlanan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda, zihni kullanma kılavuzudur.

  NLP duygu ve düşüncelerimizi, bizi daha iyi bir duruma getirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterirken, iç ve dış iletişimimizin nasıl olması gerektiğini de anlatır. Son yıllarda NLP ile satış ve pazarlama alanında birçok yenilik yapılmıştır. NLP`nin çok çeşitli kullanım yerleri vardır. Bunlardan bazıları eğitim, aile içi iletişimi, sağlık, iş dünyası, terapi, spor ve bireysel danışmanlıktır. Yani hayatın her alanında NLP`yi kullanabiliriz. NLP`nin açılımı:

  Neuro

  Yaptığımız her davranış ve düşüncenin kaynağı sinir sistemimizdir. Sinir sisteminin temeli de beş duyumuzdur ve bunlar düşünme biçimimizle ilgilidir.

  Linguistic (Dil)

  Duyu organlarımızla aldığımız mesajlar sinir sistemi için bir dil oluşturmaktadır. Dil olmadan düşünceyi zihinde canlandıramaz ve insanlarla iletişim kuramayız. Kendi iç iletişimimizde de dili kullanırız. Kendimizle ve başkalarıyla iletişim kurarken kullandığımız kelime ve cümleler bizi mutluluğa ve başarıya götürebildiği gibi büyük bir umutsuzluğa da sürükleyebilir. Bu yüzden dili etkin kullanmak çok önemlidir.

  Programming

  Beynimiz beş duyumuz vasıtasıyla saniyede binlerce veriyi alır; ancak bunlardan sadece beş ile dokuz tanesine odaklanır. Beynimizi ve dilimizi başarıya ve mutluluğa götürecek biçimde programlayabiliriz. Programlama davranışlarımızla ilgili bir süreçtir.

 • ACCESS BARS

  Yaşamımızda anlam yüklediğimiz, önem verdiğimiz şeyler beynimizde depolanır ve duygularımız, düşüncelerimiz ve hislerimiz bir elektrik yükü oluştururlar. Bu elektrik yükü başımızda yer alan belirli noktalarda birikir. Bars çalışması ile amaçlanan, o noktalara enerji vererek orada oluşmuş manyetik alanı serbest bırakmaktır.

  Şifa, zaman, umut, farkındalık, yaratıcılık, güç, yaşlanma, cinsellik, para vs. ile ilgili düşünceleri, fikirleri, inançları ve kararları depolayan 32 enerjetik elektrik şarj noktalarında tıkanan enerjinin akışı sağlanınca, blokajlar çözülmeye başlar.

  Bars seansı sırasında beyin dalgaları yavaşlar, çocukluktan gelen davranış biçimleri, inanç sistemleri ve bakış açıları temizlendikten sonra, hayatınızda daha çok ” Var” olabilmeye “An’da” kalabilmeye başlarsınız.
  Yani, geçmişinizi geleceğinize yansıtmadan, tam anlamıyla geleceğinizdeki olasılıkları, kısaca hayatınızı değiştirebilirsiniz.

  Hayatınıza Ne Tür Katkılar Sağlar?

  * Zihin ve bedendeki gerilimi yok eder.
  * Günlük yaşamın getirdiği stresi azaltır.
  * Yaşamın üzüntülerini en aza indirir.
  * Aşırı kızgınlık ve öfke eğilimlerini azaltır.
  * Öfke, yorgunluk, tükenmişlik gibi duygular tarafından vücudunuzda oluşturulmuş blokajları çözer.
  * Duygusal iniş çıkışları yatıştırarak daha dengeli bir ruh hali içinde olmanızı sağlar.
  * Depresyonu ortadan kaldırarak neşeyi yaşamınıza geri döndürür.
  * Korkularınızın, fobilerinizin, endişelerinizin giderilmesini sağlar.
  * Enerjiyi arttırırken yıpranmayı azaltır.
  * Bedenin yaşlanma hızını azaltır.
  * Yıkıcı düşünceleri kökünden söküp atar.
  * Kafanızın içinde sürekli konuşup duran gereksiz düşünce diyaloglarını susturur.
  * Huzur, güven ve iyi hal duyguları yaratır.
  * Hem rahatlamış, hem de enerjik hissetmenizi sağlar.
  * Hamilelikte kolay, rahat ve sakin doğum sağlar.
  * Çocuklarda ve gençlerde sınav öncesi sıkıntı ve endişelerin giderilmesini temin eder.
  * Kendiniz ve diğer kişiler için zihninizde daha geniş bir kabullenme ortamı yaratmanızı sağlar. Bu kabullenme duygusu sayesinde ilişkilerde düzelme sağlanır.
  * Kendinize koyduğunuz kısıtlamaları ortadan kaldırır, böylelikle hayatınızın her alanında daha fazla olasılığa yer açmanıza olanak verir ve fırsatları kendinize çekmenizi sağlar.
  * Kendiniz için şu an kullandığınız enerjiden, daha fazlasını kullanmanızı sağlar.
  * Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu ( ADHD ) gibi öğrenmeyi güçleştiren durumların aşılmasında yardımcı olur.
  * Artan odaklanma, mantık yürütme, problem çözme, hayattan daha fazla keyif alma, işlerin daha kolay yürütülmesi, daha fazla kapasite ve fiziksel yetenek, artan farkındalık ve ruhsal gelişme sağlar.

  Access Bars Seansında Ne Olur?

  Uygulamayı alacak olan kişinin oturması ya da yatay olarak rahat ettiği bir konumda olması yeterlidir. Seans esnasında çoğunlukla konuşulmaz. Seansı alan kişinin bedeninde çeşitli hisler oluşabilir. Çoğunlukla gerinme ihtiyacı, esneme halleri ile birlikte çoğu uygulamayı alan kişi seans esnasında derin ve rahatlatıcı bir uykuya da geçebilir. Bazense uygulamayı alan kişi, seans esnasında hiçbir şey hissetmediğini söyleyebilmektedir. Oysa ki uygulamayı yapan kişi muhakkak enerjinin değiştiğini ve dönüştüğünü hisseder ve seansın sürecini, gidişatını da buna göre belirler.
  Seans bitiminde nasıl hissettiklerini kişilere sorduğunuzdaysa, oldukça rahatlatıcı ve dinlendirici bir uykudan kalkmış gibi hissettiklerini dile getirirler.

  Önemli Notlar:
  • Seans süresi boyunca sigara içilmemesini rica ederiz.
  • Seans süresi yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika sürmektedir.
  • Maksimum etki görebilmek adına 4 seanslı periodlar halinde terapiden yararlanılması önerilir.